Algemene richtlijnen – Andere Dierenarts

Bij het maken van een afspraak heb je onderstaande richtlijnen gelezen en ga je hiermee akkoord.

Betalingsvoorwaarden

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken die niet of binnen 24 uur worden afgezegd, geldt een tarief van 45 euro.
Betalingen geschieden met pin of contant na afloop van de behandeling en/of bij het verstrekken van medicijnen of andere artikelen.
Mocht er (bij uitzondering) via overschrijving per bank worden betaald, gelieve de factuur uiterlijk binnen 14 dagen van de factuurdatum te betalen.
Indien je niet, of niet volledig hebt betaald binnen de genoemde termijn, dan ben je van rechtswege in verzuim vanaf de 15 de dag. Bij een betalingsherinnering kan € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Verkeer je in verzuim, dan heeft de behandelaar het recht incassomaatregelen te nemen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor jouw rekening.

Huisdierenverzekering

Acupunctuur- en osteopathiebehandelingen vallen onder complementaire zorg binnen een aanvullende verzekering. Mocht het om een consult zonder behandeling gaan, kan het als diergeneeskundig consult worden opgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf om na te gaan wat en welk deel door de huisdierenverzekering vergoed wordt. Tevens dient de eigenaar zelf zorg te dragen voor de declaratie van de facturen bij de huisdierenverzekering.

Huisregels

Je bent van harte welkom in onze praktijk. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen jij, maar ook anderen zich hier thuis voelen. Onze insteek is om liefdevol en respectvol met elkaar en de dieren om te gaan. Gelukkig is dat eigenlijk ook altijd de insteek van onze klanten. Om dat ene incident correct af te kunnen handelen, gelden huisregels. Deze zijn te lezen bij de ingang van de praktijk.

Verlies, diefstal en schade

Je past zelf goed op je eigen bezittingen en bent daar ook zelf verantwoordelijk voor. Zorg ervoor dat uitsluitend buiten op het openbare terrein de dieren hun markering achterlaten. We verwachten dat je erop let dat jouw kinderen en/of dieren anderen en de praktijk geen overlast bezorgen. Mocht dat wel gebeuren dan houden we jou verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun gedrag en/of schade.

Mocht er iets niet duidelijk zijn, vraag het dan gewoon aan ons.

Verder gelden de algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en werken wij volgens de AVG-richtlijnen.

laatst aangepast maart: 2019